Laboratoř krmiv

Chemické analýzy vzorků

 
 • základní živinový rozbor krmiv a krmných směsí
 • rychlá stanovení NIR technologií
 • stanovení klasickou „mokrou“ chemií
 • hodnocení homogenity krmných směsí
 • zemědělských produktů
 • surovin
 • základní rozbor půdy

Mikrobiologické analýzy vzorků

 
 • základní mikrobiologická stanovení kultivačně
 • stanovení počtu plísní a toxinogenních plísní
 • stanovení různých patogenů
 • stanovení přítomnosti toxinů v krmivech
 • rezidua inhibičních látek v mléce
 • počty somatických buněk

Odběry a svoz vzorků k analýzám

 
 • objemná krmiva ze silážních jam – ze stěny i vrtací soupravou
 • krmné směsi ze sil a míchacích vozů
 • půdy