Laboratoř pro bioplyn

Chemické analýzy vzorků
 
 • analýza fermentátu pro základní vyhodnocení (FOS, TAC, kyseliny, sušina a popel, N-NH3, pH)
 • doplňkové analýzy fermentátu (konduktivita, viskozita, kovy)
 • analýzy digestátu (pro hnojení a registraci)
 • analýzy surovin
 • speciální analýzy dle zadání zákazníka
Mikrobiologické analýzy vzorků
 
 • základní analýza digestátu (Escherichia coli, Salmonella, enterokoky)
 • mikrobiologická aktivita fermentátu
 • základní mikrobiologie surovin (plísně apod.)
 • inhibiční působení fermentátu a surovin (čtyřplotnová metoda)
Anaerobní testy pro bioplynové stanice
 
 • výtěžnost plynu a metanu z různých substrátů (pevné i kapalné) dávkovými testy
 • výtěžnost plynu a metanu z fermentátu
 • zbytková výtěžnost plynu z digestátu
 • inhibiční působení substrátů (provozní test)
 • dávkové testy je možné přizpůsobit podmínkám konkrétní bioplynové stanice (teplota, doba zdržení atp.)
 • je možné provést komplexní porovnávací testy ve 25 lt fermentorech s možností úpravy teploty, intenzity krmení, přídavkům různých látek, odběru vzorků atp.