Kohoutková nebo jiná voda?

Pokud jste vlastníkem studny, máte na první pohled vyhráno. „Vodu ze studny tady pijeme dlouho a ještě nikomu nic nebylo“. To je nejrozšířenější názor majitelů studen, většinou do doby, než na chatu či chalupu začnou jezdit malé děti.

Bohužel, laboratorní rozbory ukazují různé stupně znečištění, některé jsou i závažné. A to nejen pro děti! Nejčastější závadou je bakteriální znečištění, následují vysoké hodnoty dusičnanů, manganu, … Sousedské rady, že postačí studnu prolít Savem, fungují jen pro bakteriální kontaminaci. Chemické znečištění se nadměrně použitým Savem pouze doplní o možnou otravu chlorem.

Jak tedy v zájmu vlastního zdraví tedy postupovat? Chuť, pach a čirost vody většinou neodhalí nejvíce nebezpečné znečištění. Bakterie ani dusičnany vidět nejsou. Naopak zabarvení vody způsobené například vysokým obsahem železa není až tak nebezpečné, jen po napití trochu „trnou“ zuby. Můžete zjistit i přítomnost olejů nebo některých těkavých chemických látek. Skryté nebezpečí ale nebývá vidět! I zjišťování nezávadnosti vody různými rychlotesty (proužky) je pouze orientační.

V prvé řadě je potřeba si nechat provést rozbor vody. Až na základě výsledků má smysl vymýšlet, jak vodu ve studni ošetřit.

To, že voda ve studni nevyhovuje normě pro pitnou vodu, není nijak překvapující. Odborníci se totiž shodnou, že „zdravotní stav“ studní u nás není dobrý. Voda ve více než 75 % případů neodpovídá nejméně v jednom ukazateli hygienickým požadavkům. Souvisí to s tím, že řada majitelů raději o kvalitě vody ze své studny vědět nechce a nic neřeší. Domnívají se, že jednou vybudovaná studna bude sloužit navždy. Největší bolestí studní je právě to, že je nikdo neudržuje a neopravuje. Přitom průběžná kontrola a opravy vyjdou mnohem levněji, než náprava havarijního stavu způsobeného zanedbanou údržbou. Situace se často zhorší po zimě, kdy je tání sněhu doprovázeno vydatnými srážkami, anebo naopak v období, kdy dojde k nadměrnému suchu. Je proto dobré provádět kontrolu studny minimálně dvakrát do roka: po skončení zimy a pak před jejím příchodem.

Základní kontrolu přitom zvládne každý:

  • Pohledem se přesvědčte, že studna těsní kolem límce, poklopu a skruží. Netěsnostmi se do studny dostává listí, špinavá voda a jiné nečistoty, případně se mohou do studny dostat živočichové, kteří v ní uhynou.
  • Podívejte se, zda je vodní hladina a vnitřek studny čistý, případné nečistoty odstraňte.
  • Hlídejte si, abyste v okolí studny neměli zdroje případného znečištění. Neprosakuje vám jímka či septik? Nemáte na pozemku uskladněný hnůj?
  • Kontrolujte funkčnost čerpadla a těsnost potrubí.
  • Ujistěte se, že je studna dobře uzavřena a nehrozí žádná nehoda.

Kvalita vody se může vlivem mnoha okolností měnit. V závislosti na propustnosti a stavbě geologického podloží se případný zdroj znečištění studny může nacházet i několik set metrů od ní.

Pokud si nejste jistí jak postupovat, můžete kontaktovat naši laboratoř a pomůžeme vám najít nejlepší cestu k nápravě.

Mnoho kvalitní vody vám přeje vaše Laboratoř Písek.

Mykotoxiny v krmivech

Mykotoxiny v potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní, různé chemické podstaty, vyskytující se v potravinách a krmivech. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat. Mají široké spektrum toxických účinků.

To mě zajímá →
Mykotoxiny

Rizika spojená s mykotoxiny v krmivech a potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní různé chemické podstaty, vyskytující se v krmivech a potravinách. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat.

To mě zajímá →