Rozbor pitné vody

Akreditované Laboratoře Písek zajišťují široký rozsah služeb pro určení, že voda, kterou pijete, je bezpečná a splňuje všechny legislativní normy. Nabízíme orientační analytické posouzení, které vám poskytne základní přehled o kvalitě vaší vody, krácený rozbor pitné vody dle aktuálně platné legislativy, rozšířený rozbor pro specifické potřeby domácností a úplný rozbor pitné vody, který zahrnuje i testování na radioaktivitu a pesticidy. Každý z těchto rozborů je důležitý pro určité situace, ať už jde o potřeby kolaudace vrtu, kolaudaci nových staveb, nebo jednoduše pro osobní potřebu mít jistotu, že voda v domácnosti je bezpečná. Poradíme vám, jak vzorky vody správně odebírat a v případě potřeby, jak vodu účinně upravit.

Akreditované rozbory pitných vod

Orientační analytické posouzení pro prvotní seznámení s kvalitou vody zahrnuje důležité mikrobiologické a chemické ukazatele, podle nichž budete schopni základního posouzení, zda je voda pitná, nebo zda nezměnila od předchozího rozboru své vlastnosti. Výsledky porovnáme s platnou legislativou a v případě zájmu vám poradíme, jak vodu upravit.

Krácený rozbor pitné vody dle aktuálně platné legislativy. Jedná se o rozsah daný platnou legislativou, který využijete například při jednání s úřady, pokud provozujete potravinářský provoz, restauraci a další podobné provozy. Výsledky můžeme po dohodě zasílat do centrálního registru pitných vod. Výsledky porovnáme s platnou legislativou a v případě zájmu vám poradíme, jak vodu správně upravit.

Úplný rozbor pitné vody obsahuje veškeré kvalitativní parametry dané platnou legislativou. Nově jsme schopni posoudit i radioaktivitu (uran, radon, aktivitu) a dokážeme zjistit i obsah pesticidů. Úplný rozbor je potřebný pro kolaudaci nových vrtů pro podnikání. Umožní vám mít komplexní přehled o vlivech starých zátěží na pitnou vodu (septiky, zemědělské a průmyslové provozy, staré skládky a sklady atp.). Výsledky můžeme po dohodě zasílat do centrálního registru pitných vod. Výsledky porovnáme s platnou legislativou a v případě zájmu vám poradíme, jak vodu upravit.

Rozbor vody pro kolaudaci stavby

Naše akreditovaná laboratoř provádí rozšířený rozsah nad rámec kráceného rozboru, kde jsou navíc uvedeny parametry potřebné pro praní, mytí nádobí a další využití v domácnosti.

Tyto analýzy a zkoušky navíc využijete v případech, kdy máte nový zdroj vody a chcete ji používat jako vodu pitnou i užitkovou. Výsledky porovnáme s platnou legislativou a v případě zájmu vám poradíme, jak vodu upravit, aby splňovala určené podmínky.

Protokol s výsledky rozboru vody vám doručíme elektronicky nejpozději do 10 pracovních dnů. Platnost vystaveného rozboru pro kolaudační proces je 6 měsíců.

Rozbor vody ze studny

Provádíme akreditované rozbory pitné vody ze studny a rozbory vody pro kolaudaci studny nebo vrtu. Laboratorní rozbor vody ze studny či vrtu určí, jaké má naše voda parametry, a to v oblasti mikrobiologických a chemických ukazatelů. Rozbor vody je nutný při kolaudaci studny nebo pokud máme pochybnosti o kvalitě vody. Měříme hodnoty tvrdosti, vodivosti, pH, dusičnanů, dusitanů, železa, manganu, amonných iontů a celkové množství rozpustných látek.

Protokol s výsledky rozboru vody vám doručíme elektronicky nejpozději do 10 pracovních dnů. Platnost vystaveného rozboru pro kolaudační proces je 6 měsíců.

Odběr pitné vody provádíme několika způsoby

  1. V laboratoři Vám bezplatně zapůjčíme vzorkovnice a návod na správný odběr vody, vodu sami odeberete a přivezete do laboratoře.
  2. Objednáte si odběr a svoz vzorků a náš pracovník s vámi domluví termín odběru. Pokud se domluvíte na odběru v rámci některé pravidelné svozové linky, uděláme jej pro vás zdarma.
  3. V nejnutnějších případech můžete vodu napustit do čisté PET lahve od nesladké obyčejné vody a neprodleně ji přivézt do laboratoře.