Rozbor vody ze studny

Laboratorní rozbor vody ze studny či vrtu určí, jaké má naše voda parametry, a to v oblasti mikrobiologických a chemických ukazatelů. Rozbor vody je nutný při kolaudaci studny nebo pokud máme pochybnosti o kvalitě vody.

Ta se snižuje v době dlouhotrvajícího sucha, po záplavách, při oteplení vody na jaře a podobně. První pochybnosti o kvalitě vody se pravděpodobně dostaví, pokud pozorujeme u vody vyšší zákal, změnu chuti či pachu. V těchto případech pro jistotu provádíme alespoň orientační rozbor vody na základní ukazatele.

I při zdánlivě bezproblémovém užívání vody ze studně je třeba si uvědomit, že člověk není schopen detekovat přítomnost mikroorganismů ani mnohých chemických látek, a to ani změnou chuti či pachu vody. Navíc u dlouhodobého a pravidelného užívání se může vytvořit pasivní rezistence k určité míře mikrobiologického znečištění, nicméně onemocnění může vypuknout u dětí či imunitně oslabených dospělých uživatelů. Z těchto důvodů je dobré pravidelně provádět rozbor vody, aniž by k tomu byl nějaký speciální podnět. Vždyť voda je nejužívanější poživatina.

 

Jaký rozbor vody zvolit?

Pokud se majitel studny rozhodne pro rozbor vody, je prvním krokem výběr vhodné laboratoře. Pro zajištění kvality rozboru žádejte akreditaci k provádění rozborů vody dle státních norem. Nedoporučuje se nechávat si dělat rozbor vody od nějakého podomního “odborníka”, a to ani za výrazně nízké ceny.

Vhodné je zvolit ty rozbory, které se řídí státní normou hygienických požadavků na pitnou vodu. Tu obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v novelizované podobě.

Úplný rozbor vody dle této normy je pro běžnou kontrolu nadbytečný, ale v některých případech je vhodné jej využít. Jeho velkou nevýhodou je cena, která se pohybuje kolem hranice 7000 Kč.

Většinou postačí takzvaný krácený rozbor vody ze studny, který je výrazně levnější (1450 Kč). Pro pravidelné kontroly, například roční, mohou soukromé osoby využít  orientační rozbor (980 Kč).

 

Jak nakládat se vzorkem?

Investice do rozboru vody ze studny není zrovna zanedbatelná, a proto při odběru vzorku není dobré sáhnout po první láhvi, která je po ruce. Před odebráním vzorku pro rozbor je dobré kontaktovat laboratoř a dohodnout správný postup odběru, případně zajistit odběr vzorku školeným pracovníkem. V tomto případě je správnost postupu zaručena.

 

Když rozbor nepotvrdí bezvadnost vody…

Obdrželi jste rozbor vody, kde nejsou některé parametry v pořádku? Není důvod k panice, jen je vhodné okamžitě přestat používat vodu k pití. Dále je dobré nechat opakovaným rozborem z nového vzorku potvrdit nepříznivé vlastnosti vody. Pak je načase začít hledat řešení problému.

Chcete si nechat provést rozbor vody? Nevíte, jak odebrat vzorek? Potřebujete poradit? Naši pracovníci jsou Vám k dispozici.

Mykotoxiny v krmivech

Mykotoxiny v potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní, různé chemické podstaty, vyskytující se v potravinách a krmivech. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat. Mají široké spektrum toxických účinků.

To mě zajímá →
Mykotoxiny

Rizika spojená s mykotoxiny v krmivech a potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní různé chemické podstaty, vyskytující se v krmivech a potravinách. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat.

To mě zajímá →