Rozbory půdy, zeminy, krmiv, mléka

Rozbory pro zemědělskou prvovýrobu a zemědělské poradenství

Chemické analýzy vzorků krmiv, půdy a mléka

 • základní živinový rozbor krmiv a krmných směsí
 • rychlá stanovení NIR technologií
 • stanovení klasickou „mokrou“ chemií
 • hodnocení homogenity krmných směsí
 • rozbory zemědělských produktů
 • rozbory složek mléka
 • základní rozbor půdy
 • Stanovení mykotoxinů v krmivech a směsích

Mikrobiologické analýzy vzorků krmiv

 • základní mikrobiologická stanovení kultivačně
 • stanovení počtu plísní a toxinogenních plísní
 • stanovení různých patogenů
 • stanovení přítomnosti toxinů v krmivech
 • inhibičních látky v mléce a dalších tekutinách
 • mikrobiologický rozbor mléka

Odběry vzorků k analýzám

 • objemná krmiva ze silážních jam – ze stěny i vrtací soupravou
 • krmné směsi ze sil a míchacích vozů pro testy homogenity
 • půdy, zeminu, biomasu a další pevné materiály