Rizika spojená s mykotoxiny v krmivech a potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní různé chemické podstaty, vyskytující se v krmivech a potravinách. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat.

Jedná se vesměs o nízkomolekulární, poměrně rezistentní molekuly vůči chemické, biologické i fyzikální inaktivaci. Mají široké spektrum toxických účinků.

Pokud se již v surovinách vyskytují, lze s nimi těžko bojovat.

U potravin je zakázáno mísení za účelem snížení obsahu mykotoxinů, nelze ani přidávat chemické látky za účelem snížení kontaminace.

U krmiv pravidlo: „Když není plíseň, není mykotoxin“ neplatí!

Fusariové mykotoxiny

Za hlavní fusariové mykotoxiny, nalézané v krmivech i potravinách, se považují:

Trichotheceny
T-2 toxin, diacetoxyscirpenol (DAS) a deoxynivalenol známý také jako vomitoxin. Vzhledem k vysoké toxicitě a značnému rozšíření patří u nás k zdravotně nejzávažnějším mykotoxinům. Trichotheceny působí léze na kůži a sliznicích (zejména trávicího traktu) a zvyšují náchylnost k infekcím. Způsobují pokles příjmu krmiva, produkce mléka a přírůstků, trávicí problémy, poruchy plodnosti, snížený příjem sušiny

Fumonisiny
Mykotoxin\ produkované plísní Fusarium moniliforme rostoucí především na kukuřici. Fumonisiny, zvláště fumonisin B1, vyvolávají plicní edém u prasat, nádorová onemocnění jater u laboratorních potkanů a leukoencefalomalácii u koní, která postihuje mozek, játra a ledviny.

Zearalenon
Je produkován druhy Fusarium culmorum, Fusarium graminearum a Fusarium sporotrichoides, které se vyskytují zejména na kukuřici. Jedná se o mykoestrogen, který vzhledem k chemické struktuře podobné přirozenému hormonu estradiolu aktivuje estrogenové receptory ve tkáních pohlavních orgánů a v případě jeho dostatečného množství se projevuje estrogenními účinky. Jedná se o velmi stabilní mykotoxin, který zůstává i po tepelném opracování mouky a odolá i fermentaci. Zearalenon a jeho deriváty jsou přenášeny do mléka krav krmených zaplísněnými krmivy, což představuje riziko pro lidskou populaci. Způsobují estrogenní aktivitu, poruchy reprodukce, nepravidelný říjový cyklus, výskyt folikulárních cyst, aborty.

Aflatoxiny

 • Ohrožené plodiny: kukuřice, proso, ořechy, bavlna
 • Typ plísně: Aspergillus flavus, parasiticus
 • Vyvolává rakovinu, oslabuje imunitní systém, způsobuje nechutenství, hepatotoxicita, krvácení ledvin
 • Ohrožená zvířata: mléčný skot, prasnice, drůbež a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Všechny druhy obilovin a všechny výrobky pocházející z obilovin včetně zpracovaných výrobků z obilovin:

Limity potraviny ppm
Aflatoxin B1 0,002-0,02
Aflatoxiny celkové 0,004-0,01
Limity krmiva ppm
Všechny krmné suroviny 0,02
Aflatoxin B1 0,005-0,01

Vomitoxin (DON, deoxynivalenol)

 • Ohrožené plodiny: pšenice, ječmen, kukuřice, oves
 • Typ plísně: Fusarium graminearum
 • Vyvolává zvracení, odmítání krmiva a průjem
 • Ohrožená zvířata: skot, prasnice, drůbež, psi, kočky a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka
Limity potraviny ppm
Různé obilniny a výrobky z nich 0,2 – 1,25
Limity krmiva ppm
Krmné suroviny 0,9 – 12,0

Zearalenon (ZON)

 • Ohrožené plodiny: kukuřice, pšenice, ječmen
 • Typ plísně: Fusarium graminearum
 • Vyvolává problémy při reprodukci, narušuje estrogenní rovnováhu – edém vulvy, výhřez vaginy, rozšiřování dělohy, atrofie varlat, atrofie ovarií, rozšiřování mléčných žláz, potraty
 • Ohrožená zvířata: prasata, drůbež a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka
Limity potraviny ppm
Různé obilniny a výrobky z nich 0,1 – 0,35
Limity krmiva ppm
Krmné suroviny 0,1 – 3,0

Fumonisiny

 • Ohrožená plodina: kukuřice
 • Typ plísně: Fusarium moniliforme/proliferatum
 • Vyvolává: rakovinu jícnu, leukoencefalomalacie u koní (ELEM), rakovina jícnu u člověka, plicní edém u prasat, snížení váhy u drůbeže
 • Vysoce termostabilní
 • Ohrožená zvířata: koně, prasnice a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka
 • Klimatické podmínky: teplo, vlhko (tropy, subtropy)
Limity potraviny (B1 a B2 suma) ppm
Nezpracovaná kukuřice 4
Kukuřice a kukuřičné potraviny k přímé spotřebě 1
Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky 0,8
Kukuřičné příkrmy pro kojence a malé děti 0,2
Mouka dle frakce 1,4 – 2
Limity krmiva ppm
Krmné suroviny: kukuřice a produkty kukuřice 60
Doplňková a kompletní krmiva pro prasata, koně, králíky a domácí zvířata 5
Doplňková a kompletní krmiva pro ryby 10
Doplňková a kompletní krmiva pro drůbež, telata (<4 měsíce), jehňata a kůzlata 20
Doplňková a kompletní krmiva pro dospělé přežvýkavce a norky 50

Ochratoxin

 • Ohrožené plodiny : kukuřice, proso, pšenice, ječmen
 • Typ plísně: Aspergillus ochraceous
 • Vyvolává rakovinu a dochází k oslabení imunitního systému, poškozuje ledviny, zánět vzduchových vaků
 • Ohrožená zvířata: drůbež, prasata
 • Klimatické podmínky : teplo a vlhko + skladová plíseň + toxin (v mírném pásmu)
Limity potraviny ppm
Nezpracované obiloviny 0,005
Obilné produkty pro přímou spotřebu 0,003
Limity krmiva ppm
Krmné suroviny, obiloviny a výrobky z obilovin 0,25
Krmné směsi pro prasata 0,05
Krmné směsi pro drůbež 0,1
Krmné směsi pro kočky a psy 0,01

T-2 / HT-2 toxin

 • Ohrožené plodiny: oves, pšenice, ječmen, kukuřice
 • Typ plísně: Fusarium sp.
 • Vyvolává kožní problémy, krvácení, dochází k oslabení imunitního systému, může dojít až k úmrtí, snížený příjem krmiva, léze v dutině ústní, poškození motorických funkcí, nekróza kůže, krvácivost, zpomalení růstu
 • Ohrožená zvířata: prasata, drůbež, skot a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka
 • Klimatické podmínky: chladno a vlhko (mírné pásmo)
Limity potraviny ppm
Nezpracované obiloviny a výrobky z obilovin ???*

* údaje o přítomnosti prozatím omezené, maximální limit bude stanoven dle výsledků výzkumu

Limity krmiva ppm
Krmné směsi pro masožravce 0,05
Mykotoxiny v krmivech

Mykotoxiny v potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní, různé chemické podstaty, vyskytující se v potravinách a krmivech. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat. Mají široké spektrum toxických účinků.

To mě zajímá →

Pesticidy a jejich rozbor

V podzemní i studniční vodě se nachází velké množství rozpuštěných látek. Některé jsou zdraví prospěšné, některé zdraví neohrožují a jiné jsou pro lidský organismus škodlivé. K poslední kategorii náleží pesticidy a jejich metabolity.

To mě zajímá →