Chemická laboratoř

Chemické analýzy vzorků

  • potravin (včetně výživových hodnot)
  • pitných, odpadních a bazénových vod
  • zemědělských produktů a krmiv
  • surovin
  • vstupů a výstupů bioplynových stanic
  • půdy
  • kalů
  • odpadů