Články

Mykotoxiny v krmivech

Mykotoxiny v potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní, různé chemické podstaty, vyskytující se v potravinách a krmivech. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat. Mají široké spektrum toxických účinků.

Zajímá mě více »

Pesticidy a jejich rozbor

V podzemní i studniční vodě se nachází velké množství rozpuštěných látek. Některé jsou zdraví prospěšné, některé zdraví neohrožují a jiné jsou pro lidský organismus škodlivé. K poslední kategorii náleží pesticidy a jejich metabolity.

Zajímá mě více »

Rozbory vzorků pomáhají

Laboratorní vzorky pomáhají zvířatům. Podporujeme Záchrannou stanici živočichů v Makově u Písku, které můžete přispět i vy. Buď tím, že pro vás zpracujeme vzorek nebo můžete vložit peníze do kasičky přímo u nás v laboratoři.

Zajímá mě více »
Mikroorganismy kolem nás

Mikroorganismy kolem nás

Bakterie patří mezi nejrozšířenější mikroorganismy naší planety, jsou všudypřítomné a dokáží přežít v  extrémních podmínkách, kde jiné organismy hynou. Tvoří významnou součást biosféry – přibližně polovinu živé hmoty na Zemi.

Zajímá mě více »
Rozbor vody ze studny

Kohoutková nebo jiná voda?

Pokud jste vlastníkem studny, máte na první pohled vyhráno. „Vodu ze studny tady pijeme dlouho a ještě nikomu nic nebylo“. To je nejrozšířenější názor majitelů studen, většinou do doby, než na chatu či chalupu začnou jezdit malé děti.

Zajímá mě více »
Nezapomínejte pravidelně kontrolovat kvalitu vody

Rozbor vody ze studny

Laboratorní rozbor vody ze studny či vrtu určí, jaké má naše voda parametry, a to v oblasti mikrobiologických a chemických ukazatelů. Rozbor vody je nutný při kolaudaci studny nebo pokud máme pochybnosti o kvalitě vody.

Zajímá mě více »