Rozbory pro životní prostředí

Rozbory pro životní prostředí

Na základech existujících povolení:

  • pokud máte předepsaný rozsah kontrol, jsme schopni odebrat potřebné vzorky a analyzovat je.
  • odběry vzorků jsou akreditované.
  • rozbory jsou akreditované v naší laboratoři, 
  • na speciálních analýzách spolupracujeme s jinými akreditovanými laboratořemi.

Na základech legislativních požadavků:

  • jsme schopni provádět akreditované odběry většiny vzorků,
  • provádíme akreditované rozbory podle platných legislativních požadavků, 
  • ve specifických případech spolupracujeme s řadou partnerů, kteří jsou schopni zajistit činnosti nad rámec naší akreditace, 
  • garantem výsledků a partnerem zákazníka je ale vždy naše laboratoř, partneři zpracovávají vzorky anonymně.