Rozbor odpadní vody

Akreditovaná Laboratoř Písek zpracovává pravidelné odběry, rozbory a analýzy odpadních vod z různých čističek odpadních vod, kanalizací nebo průmyslových a zemědělských podniků. Nezapomínejte na pravidelné rozbory odpadních vod a kanalizací. Kromě pitné vody se naše akreditovaná laboratoř specializuje na analýzu odpadní vody. Analyzujeme odpadní a technologickou vodu podle požadavků vodoprávního úřadu a legislativních požadavků, což je klíčové pro provozovatele průmyslových a zemědělských podniků.

Akreditované rozbory odpadních vod

Odpadní a technologickou vodu analyzujeme v různých rozsazích. V rozsahu určeném podle Rozhodnutí vodoprávního úřadu, podle legislativních požadavků nebo podle zadání samotného zákazníka.

Koho se pravidelné odběry a rozbory týkají
Firem vypouštějící odpadní vody do kanalizací nebo povrchových vod. Provozovatelů čistíren odpadních vod (města, obce, společnosti), majitelů domovních čistíren odpadních vod, průmyslových závodů, kanalizací, jímek a septiků. Tyto subjekty musejí pravidelně dokládat rozbory vody.

Možnosti odběru odpadní a technologické vody

  1. V laboratoři Vám bezplatně zapůjčíme vzorkovnice a návod na správný odběr vody, vodu sami odeberete a přivezete do laboratoře.
  2. Objednáte si odběr a svoz vzorků, náš pracovník s vámi domluví termín odběru a pokud se domluvíte na odběru v rámci některé pravidelné svozové linky, uděláme pro vás svoz vzorku zdarma.
  3. Pokud vodu odebere náš pracovník schváleným akreditovaným postupem, účtujeme cenu dle platného ceníku.