Akreditované laboratoře pro odborné rozbory vzorků

Rozbor vody, potravin, krmiv, půdy nebo kosmetiky

Pravidelný odběr a svoz vzorků
po celé ČR

Zpracováváme vzorky českých
i zahraničních firem

Možnost přivézt k rozboru
vlastní vzorek

Rozbor pitné vody
PRAVIDELNÉ SVOZY A ROZBORY

Rozbor a analýza pitné vody

Chcete znát kvalitu pitné vody? Provádíme rozbory pro domácnosti, pravidelné rozbory vody ze studny, rozbory pro provozovatele vodovodů, výrobce a distributory pitných vod.

Naše akreditované laboratoře provádějí rozbory vzorků a měření s nejvyšší pečlivostí a důrazem na přesnost a kvalitu. Společně s rozborem a analýzou vám navrhneme i řešení.

PRAVIDELNÉ SVOZY A ROZBORY

Rozbor odpadní a bazénové vody

Potřebujete znát kvalitu odpadních vod nebo podléháte přísným normám kontroly bazénové vody? Analyzujeme odpadní a technologickou vodu podle požadavků vodoprávního úřadu a legislativních požadavků.

Zajímají nás i nestandardní rozbory vzorků a náročnější požadavky zákazníků. Kontaktujte nás, pokusíme se najít a navrhnout řešení vašeho problému.

Rozbor odpadní vody
Rozbory zeminy
PRAVIDELNÉ SVOZY A ROZBORY

Rozbor a analýza půdy a zeminy

Chcete znát kvalitu půdy a zeminy? Provádíme chemické a mikrobiologické analýzy půdy, zeminy a sedimentů. Poradenství pro zemědělskou prvovýrobu je pro nás samozřejmostí.

Naše akreditované laboratoře provádějí rozbory zeminy s analýzou vlivu na životní prostředí a organismy. Rozbory potřebné pro odevzdání na odboru životního prostředí a zemědělství. Společně s analýzou vám navrhneme i řešení.

PRAVIDELNÉ ROZBORY

Rozbor a analýza potravin

Potřebujete znát složení potravin a surovin? Analyzujeme pro vás čistotu a výživové složení výrobků, ověřování etiket nebo sledování hodnot potravin.

Akreditované laboratoře nabízí širokou škálu testování potravin, krmiv a doplňků stravy dle příslušné aktuální legislativy ČR i požadavků zákazníka.

Rozbory potravin
Mykotoxiny v krmivech

Mykotoxiny v potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní, různé chemické podstaty, vyskytující se v potravinách a krmivech. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat. Mají široké spektrum toxických účinků.

Zajímá mě více »

Pesticidy a jejich rozbor

V podzemní i studniční vodě se nachází velké množství rozpuštěných látek. Některé jsou zdraví prospěšné, některé zdraví neohrožují a jiné jsou pro lidský organismus škodlivé. K poslední kategorii náleží pesticidy a jejich metabolity.

Zajímá mě více »