Rozbory pro bioplynové stanice

Rozbory pro bioplynové stanice a bioplynové poradenství

Chemické analýzy vzorků

 • analýza fermentátu pro základní vyhodnocení (FOS, TAC, kyseliny, sušina a popel, N-NH3, pH),
 • doplňkové analýzy fermentátu (konduktivita, viskozita, kovy),
 • analýzy digestátu (pro hnojení a registraci),
 • analýzy surovin,
 • speciální analýzy dle zadání zákazníka

Mikrobiologické analýzy vzorků

 • základní analýza digestátu (Escherichia coli, Salmonella, enterokoky)
 • mikrobiologická aktivita fermentátu
 • základní mikrobiologie surovin (plísně, kvasinky, salmonelly apod.)
 • inhibiční působení surovin (čtyřplotnová metoda) než jej použijete ve fermentoru.

Anaerobní testy pro bioplynové stanice

 • výtěžnost bioplynu a methanu z různých substrátů (pevné i kapalné) dávkovými testy
 • výtěžnost bioplynu a methanu z fermentátu
 • zbytková výtěžnost bioplynu z digestátu anebo i kalů
 • inhibiční působení substrátů (provozní test v inokulu)
 • dávkové testy je možné přizpůsobit podmínkám konkrétní bioplynové stanice (teplota, doba zdržení atp.)
 • provádíme komplexní porovnávací testy ve 25 lt fermentorech s možností úpravy teploty, intenzity krmení, přídavky různých látek, četnosti a rozsahu vzorků atp.