Pesticidy a jejich rozbor

V podzemní i studniční vodě se nachází velké množství rozpuštěných látek. Některé jsou zdraví prospěšné, některé zdraví neohrožují a jiné jsou pro lidský organismus škodlivé. K poslední kategorii náleží pesticidy a jejich metabolity.

Pesticidy a jejich metabolity v pitných vodách

Jsou to přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství.

Použití pesticidů

Pesticidů je několik skupin, podle druhu použití

Insekticid je pesticid určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních
Herbicid je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin
Fungicid je pesticid používaný k hubení hub, které napadají rostliny a působí na nich ekonomické škody, respektive působí škody na výnosu
Nematocid je pesticid k hubení kroužkovitých červů
Akaricid je pesticid určených k hubení roztočů
Algicid je pesticid určený k hubení řas
Rodenticid je pesticid určený k hubení hlodavců
Slimicid je pesticid pro zamezení růstu bakterií a houbového slizu

Snahou výrobců pesticidů je, aby používané látky nezůstávaly dlouho v životním prostředí, a rychle se rozkládaly. Pro posuzování obsahu pesticidních látek v pitných vodách se tedy používá metodika, dle které jsou stanovovány mateřské látky (aplikované pesticidy), které v životním prostředí většinou zachytíme pouze krátkou (ochrannou) dobu a dále jejich metabolity, které jsou v prostředí déle zachytitelné a vypovídají o aplikaci konkrétní látky po delší čas. Pokud jsou metabolity stejně nebezpečné jako původní látka, mluvíme o relevantních metabolitech. Pokud jsou nebezpečné méně, hovoříme o metabolitech nerelevantních.

Analýza pesticidů

Při podezření na kontaminaci podzemní vody pesticidy (například silný déšť bezprostředně po aplikaci) je dobré obrátit se na laboratoř, která stanoví, zda ke kontaminaci vody opravdu došlo. Ideální v takovém případě je, pokud máte představu, jakým pesticidem byl pozemek ošetřen. Hledání konkrétní látky je rychlejší a levnější než testování vody na všechny známé druhy pesticidů.

Naše Laboratoř Písek vám ráda poskytne odbornou pomoc.

Mykotoxiny v krmivech

Mykotoxiny v potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní, různé chemické podstaty, vyskytující se v potravinách a krmivech. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat. Mají široké spektrum toxických účinků.

To mě zajímá →
Mykotoxiny

Rizika spojená s mykotoxiny v krmivech a potravinách

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní různé chemické podstaty, vyskytující se v krmivech a potravinách. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat.

To mě zajímá →